Rosenborg slot dk

Rosenborg slot dk

Rosenborg Slot ble opprinnelig oppfort av Christian IV.

Som et landligt lysthus, men until 1624, it was extended to it.

nederlandske ren ssanceslot, som vi kjenner i dag. Slottet rummer i dag De.

Danske Kongers Kronologisk Samling med interiorer, portr tter og kunsthandverk.

fra Christian IV’s til Frederik VIIs tid. Pa Rosenborg Slot kan du ogsa oppleve.

Christian V er gobeliner og besoge skatkammeret, hvor de sterkt overvakes.

I februar maned 1606 oppkobte Christian IV 46 privat.

grunde uten for Kobenhavns nordostlige voldanl g. En del av disse lagde han.

sammen til en lysthave – senere Kongens Have. Hennes oppforte han en.

murstensbygning jeg til etager, med et spirprydet trappetarn mot sorvest og en.

Karnap mod nordost. Med sin omvendt voldgrav, der hadde en vindebro mot nord,

stod bygningen ferdig i 1607. Tre ar senere ble en porttarn oppfort ved broen.

Etter Kalmarkrigens avslutning i 1613 kastet Christian.

IV seg atter over byggaktiviteterne. The building was extended to the north and made.

twice as long, now with two karnapper against the northeast and a stair tower in.

midteraksen. Mod nord decorated the king and room, called Vinterstuen, with 75.

nederlandske malerier, kjopt pa en gang i Antwerpen, innfelt i veggene.

panelv rk. Rummet star nesten uendret i dag. 1615 stod slottet ferdigt til.

indflytning, menn kongen fortsatte utvidelsene i 1616-24. Huset ble forhoyet.

med en etage og nordostfacadens karnapper ble til spire. Pa.

sydvestsiden oppfortes den nav rende store tarn. Overste etasje indrettedes med.

en sal, kaldet Den Lange Sal, jeg husets full lengde. Christian IV, der var en.

omsorgsfuld langt, utsmykkede salen med 24 malerier med motiver, som skulle virke.

opdragende pa hans barn.

Med det trappetarn, kgl. bygmester Hans van.

Steenwinckel den Yngre i 1634 tilfoyde pa ostfacaden, la Rosenborg Slot na i.

sin endelige form: Et t t, sluttet, velproportjonert bygningsanlegg, oppfort i.

tidens nederlandske ren ssansstil med rodbrun med gra sandstensdekorationer.

Slottet var omgitt av full voldgrav. Hovedadgangen var over nordsiden.

vindebro, men der var ogsa utgang til havn i sydsiden ved Gronne Bro.

Bygningsv rket, med unntak av trappetarnet fra 1634, er muligens tegnet av.

Christian IV, der selv ledede oppforelsen. Rosenborg var hans yndlingsresidens,Hilsen! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Klikk her nå!