Penslus: kjop, montasje og vedlikehold.

Penslus: kjop, montasje og vedlikehold.

Penslusene er de private dorene som er mest plasserte. De er spesielt egnet for montasje pa stompe, houten dorer. Det er effektive og billige sluter (det finnes ogsa dyra versjoner) som er relativt enkle a montere.

Nadelen er den ganske store nokkelen og den storre muligheten for feil som folge av uhyggelig montasje av bruk. En godt montert og vedlikeholdt penslot kan imidlertid problemfritt mange ar med.

Tips for kjop.

Velg for en SKG-godkjent modell. Godkjente pensluser har alltid en lukkekombinasjon.

Sjekk de & # xa0; doornmaat van het eksisterende slot & # xa0; (se bildet ovenfor).

De mest vanlige storrelsene er 45, 46 og 47 mm. Sloten med disse doornmaten er sammen likevel utvekslet. Ved en mulig forskjell ma de nokkelhullene noe gis, og / eller ma nokkelplattene flyttes noe.

Tilgjengelig ved.

Reguliere en professional bouwmarkt Slotenspeciaalzaak Via Internett. Enkelte gode webshop er:

Montagetips for ny plassering av penslus.

Folg den ved den slotleverte montagehandledningen.

Vil du pa din dor Г © En penslot bijplaats, gjor dette helst pa undersiden av doren (omtrent pa knehoyde), der er slottet det mest effektive. En eventuell 2e pensel kan du for eksempel plassere pa oyenhoyde.

Boor je van © En kant gjor dette med lite trykk og hoyst sa langt at borepunktet (helst en speedboor) pa den andre siden dor gjennom doren. Boor deretter det siste stykket fra den andre siden av.

V r noyaktig ved montering av nokkelplater. Sitte dor ikke bra, sa kan nokkelen ikke dreies i sporet. Gevolg: den nokkelen er vanskelig i og ikke er lekker. Det lukkede arbeidet vil i sa fall ogsa bli raskere.

Sett / skifter bildet i den posisjonen du har den minste motstanden nar du slar pa nokkelen og legger inn. Hold bildet mot dora, fjern nokkelen, marker de skruehullene (akkurat i midten) og skru opp platene. Kontroller at den forste skruen eller nokkelen er fortsatt fast i og ut. Hvis ikke, drei det skruen sa litt los og korrigere avviket via det andre skruen.

Montage van de sluitkom: & # xa0; Gjor den doren lukket og lukk den pa hovedsporet (dette for a v re sikker pa at de lukkede punkter av hovedlas og penslot bra sammen kommer til a svare).

Montagetips for det erstattes av penslus.

Fjern det gamle sporet: Gjore forresten apne doren og drei den spalten lukket (pennen ut). Skru de to skruene av foreplaten los. Hvis den forplaten er overlattet, gjor disse deretter forst fri med en kniv av skarp kniv, som ikke kan fjernes ved sletting av slottet.

Legg inn det nye sporet. La dette ligge pa rotasjonsretningen, det kan oppsta pa to mater.

Alternativ for penslot.

Hvis du vil erstatte en eksisterende pensel, kan du ogsa velge en cilinderbediende versjon. Denne slot, som er ment som alternativ for penslot, leveres av merkene Mauer, DX og S2. De dimensjoneringene av disse er i samsvar med de fleste penslusdokumenter.

I tilfelle av erstatning, ma enkelte tilpasninger gjores for montasje. Sa ma der et hull for cilinder bli boret og ma det hullet for lukkeknappen (i det er) noe blir gitt. Ogsa ma de nokkelplattene bli erstattet av sikkerhetsbeslag. Dette er imidlertid ikke vanskelige klusjes. & # Xa0; & # xa0;

Fordelen med det sylinderlot er at det er mott med en ‘vanlig’ nokkel kan bli betjent. Nadeel er at det er mer kostbart: i tillegg til slottet ma ogsa en cilinder og beslag (rosett) bli kjopt.

Tilgjengelig hos den profesjonelle byggemarkedet, slotenspeciaalzaak og online, bl.a. bij & # xa0; Slotenshop.

Slotenmaker inschakel.

For plassering av erstattet av penslus kan du selvsagt ogsa en slotenmaker aktivere. Bo deg i Amsterdam i omgivelsene, sa kan vi gjore alt for deg. Klikk her for mer info.

Du kan muligens ogsa finne en fagmann via & # xa0; Werkspot & # xa0; av Klusveiling.

Det vedlikehold av en penslot er viktig, mer kanskje nok enn hos vanlige sylindre. Dette gjelder spesielt for dorer som er direkte utsatt for v r og vind.

Hvordan du kan holde det:

Sproyt hvert ar litt spraymiddel i nokkelhullene. En kort sproyte er nok. Stikk herna i nokkelen i sporet og vri den noen ganger.

Merk: Bruk kun for det smerten eksklusive sporspray, d.w.z. spray, som pa emballasjen er indikert at den er egnet for smering av sylindere. Vet og olje trekker dump pa kan den fine palletjesmechanismen ogsa gjore blokkering.

Sproyte det smoremiddelet pa de utvendige skruene (dette kan v re en fett smorefett enn spalten). Stikk herna i nokkelen i sporet og vri det noen ganger apent og tett.

Vil du fortsatt ga videre, sa kan du forsegle frontplaten pa platen (forplaten, apningen i doren) og det smoremiddelet mellom de to sidene i sliteskapet.

En annen mate a vedlikeholde – eller kanskje bedre sagt forebygging – er en riktig bruk av nokkelen. Dette forhindrer deg unodvendig slitasje fra slottet. Stikk nokkelen godt inn i sporet, gjor dette ikke pa tast.

Ved nesten alle penslotegnene er de nokkelblader (hvor du holder nokkelen) forsynt med en innfelling. Ved denne innkjop kan du se (og fole) hvordan nokkelen skal ga i.

For nesten alle penslusene gjelder: Er det sluttet lukket sa ma nokkelen v re ikkje ned til ned, er apningen apen, sa ma det v re sa lurt. Er din plass feil om montert (den sving er kontra) enn gjelder det omvendte.

Mijn penslot virker darlig.

Hvis du ikke jobber med dette, ma du ikke alltid si at det ma byttes ut. Noen ganger er det arsaken til darlig drift a finne i torrkledning av det lukkede eller i forsegling av dor eller karm (slik at hoyden og bredden av spalten og lukkeknappen ikke stemmer mer).

Se pa min pensel fungerer ikke bra for a bestemme arsak og losning.

Gereedschap (voor nieuw montage)

Accuboormachine. Netspanningboor for boring av slotkastgat og sluitkomgaten. 16mm spiralboor for slotkastgat og sluitkomgaten. 10mm spiralboring av speedboor for nokkelgaten. Beitel 20mm for utendors forplater av slot og closet. Schroefbitje. 2,5 av 3mm boor for det forboring van skrueholdere.

Har du hjulpet med informasjonen pa var side?

En Facebook Like (hoyre overst) ville vi sette pris pa. & # Xa0;

Diversen.

Inbraakbeveiliging.

Slotenmaker Ruud.

Har du en webshop besokt via var side?

Meld her din opplevelse.

Kijk bij & # xa0; crime in map & # xa0; pa siden av politiet hvis du vil vite hvor ofte det kommer til deg i n rheten.

Pas opp for malafide slotenmakers!

& # xa0; Spor alltid en klar prisoppgave forhand!

Opphavsrett 2012-2018 © Sloteninfo.

Sloteninfo blir gehost door Solo Build It.

Slotenmaker Ruud, Moerdijkstraat 22, 1079 XP Amsterdam, 06-22756363, KvK 56550014.Hilsen! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Klikk her nå!