Nettstedet Sizable & reg; (S) Installasjon.

Nettstedet Sizable & reg; (S) Installasjon.

For noyaktig vegg til vegginstallasjon. Lengden kan kuttes pa stedet. Outlet kan lokaliseres hvor som helst pa kanalkjoring. Tilgjengelig i settlengder eller komponenter. Installer med standard vanntettingsmetoder.

Vanntetting:

Kobberpanfiberfiberplast Hot Mop-blypanel PVC Liner Gummiforinger (Chloraloy®)

PVC – S-AG, S-DG, S-TIF 16 gauge, 304 rustfritt stal – S-AS, S-DGAS, S-TIFAS.

12 gauge, 316 rustfritt stal 16 gauge, 304 rustfritt stal.

Nettstedet Sizable & Reg; (S) PVC.

S Installasjon – Standard vanntett.

Standardveggbetingelser.

Nettstedet Sizable & reg; (S) Rustfritt Stal.

S Installasjon – Standard vanntett.

Standardveggbetingelser.

Fast lengde (FX) installasjon.

Pre-pitched kanal med satt utlopssted. Standard settstorrelser eller tilpasset fabrikasjon tilgjengelig. Installer med standard vanntettingsmetoder.

Vanntetting:

Kobberpanfiberfiberplast Hot Mop-blypanel PVC Liner Gummiforinger (Chloraloy®)

16 gauge, 304 rustfritt stal.

16 gauge, 304 rustfritt stal – FXED, FXDG, FXMN, FXIG 12 gauge, 316 rustfritt stal – FXAS 12 gauge, 304 rustfritt stal – FXTIF 7 gauge, 304 rustfritt stal – FXSG.

Fast lengde (FX)

FX Installasjon – Standard Vanntetting.

FIXED FLANGE (FF)

Pre-pitched flenskanal med satt utlopssted. Standard kits storrelser eller tilpasset fabrikasjon tilgjengelig. Installer med v skemembran eller stoffplater vanntetting (Bonded Flange). Vertikal (ned) utlop.

Vanntetting:

V ske Membran Fabric Sheet Membrane.

16 gauge, 304 rustfritt stal.

16 gauge, 304 rustfritt stal – FFED, FFDG, FFMN, FFIG, FFTIF 12 gauge, 316 rustfritt stal – FFAS 7 gauge, 304 rustfritt stal – FFSG.

Fast flens (FF)

FF Installasjon.

V ske / Fabric Waterproofing.

FCB – Dobbelt vanntett.

FF Installasjon.

Vanntetting / Vanntetting + Standard Vanntetting og Klemme Gulvdrenning.

Bestil etter komponenter i FF-serien.

SIDE OUTLET (FT)

Pre-pitched flenskanal med satt utlopssted. Standard kits storrelser eller tilpasset fabrikasjon. Installer med v skemembran eller stoffplater vanntetting (Bonded Flange). Horisontalt (side) uttak.

Vanntetting:

V ske Membran Fabric Sheet Membrane.

16 gauge, 304 rustfritt stal.

16 gauge, 304 rustfritt stal – FTED, FTDG, FTMN, FTIG, FTTIF 12 gauge, 316 rustfritt stal – FTAS 7 gauge, 304 rustfritt stal – FTSG.

Sideutlop (FT)

FT Installasjon.

V ske / Fabric Waterproofing.

Sentertank (TD) Installasjon.

Tradisjonell senterdrening. Installasjon i bade standard og flytende membran / stoffplate vanntett.

Sentertank.

Tradisjonell installasjon.

PVC / Vinylforing, Bly / kobberpanne, Hot mopp, Gummiforing, Glassfibervanntette.Hilsen! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Klikk her nå!