Gambler Skatt Forberedelse.

Gambler Skatt Forberedelse.

Gambler Skatter.

De fleste individer som spiller er casual eller nonprofessional spillere, men gamblingaktiviteten til noen vil stige til nivaet pa en handel eller virksomhet. Individernes statuspavirkning hvor pa gambler-avkastningsgambling gevinst og tap rapporteres og utfallet pa gambler-avkastningen.

Nar en skattyter kan kreve gambling som en handel eller virksomhet, blir gambling gevinster, tap og utgifter rapportert pa Schedule C. For alle andre skattebetalere (amator eller uformelle spillere), blir gambling gevinster rapportert som «annen inntekt» pa linje 21 i skjemaet 1040, og gambling tap rapporteres pa linje 28 i Plan A som diverse spesifiserte fradrag.

I begge tilfeller er gambleravdrag for gambling tap for bade profesjonelle og uformelle spillere begrenset til mengden gambling gevinster.

Profesjonell Gambler Skatt.

En profesjonell gambler er klassifisert som en handel eller bedrift. En fortjeneste motiv er nodvendig for en aktivitet a bli klassifisert som en handel eller virksomhet. Ved a avgjore om en aktivitet er engasjert for profitt, skal alle fakta og omstendigheter i forhold til aktiviteten tas i betraktning. Ingen faktor er avgjorende for a gjore denne beslutningen. Folgende faktorer vurderes:

Manner hvor skattebetaleren driver aktiviteten: Hvis skattebetaleren gjennomforer gamblingaktiviteter pa en forretningsmessig mate, for eksempel a opprettholde komplette boker og en gamblinglogg eller dagbok, kan dette v re et tegn pa et fortjenestemotiv. Ekspertise hos skattebetaleren eller hans radgivere: Forberedelse av gamblingaktiviteter ved omfattende forskning og radgivning med eksperter kan tyde pa at skattebetaleren har et overskuddsmal. Tid og innsats utfort av skattyter i a drive aktiviteten: En skattyter som tilbringer mye tid og krefter pa a utfore gamblingaktiviteter, kan vise en intensjon om a tjene penger. Forventning om at eiendeler som brukes i aktiviteten, kan verdsette i verdi: Skattemesterens suksess i a utfore andre lignende aktiviteter. Skattebetalers historie med inntekt eller tap med hensyn til aktiviteten: En historie med betydelige tap av pengespill kan tyde pa at skattebetaleren ikke utforte gamblingaktivitetene for profitt. Belopsmessig avkastning, hvis noen, som er opptjent Finansiell status for skattebetaleren: Hvis en skattyter har betydelig inntekt fra ikke-gamblingaktiviteter, kan det tyde pa at skattebetaleren ikke engasjerer seg i gambling for profitt. Gambling ma v re skattebetalers prim re kilde til levebrod. Elementer av personlig nytelse eller rekreasjon: Siden gambling pa et kasino er vanlig a v re en fornoyelse, ma en skattyter vise at det ikke er gleden i gambling (for eksempel, ingen venner eller familiemedlemmer fulgte skattebetaleren).

Hoyesterett styrte i Groetzinger at en person kunne v re i handel eller virksomhet av gambling (en profesjonell gambler) hvis han forfulgte gambling:

Heltid I god tro Med regelmessighet Som en levebrod heller enn en hobby.

Profesjonell Gambler Skatteavdrag.

Profesjonelle spillere kan trekke sine vanlige og nodvendige forretningsmessige utgifter, i tillegg til sine satser pa tap, pa Schedule C. Imidlertid kan innsatser ikke overstige gambling gevinster. Eventuelle overskytende gambling tap over gambling gevinster kan ikke overfores eller fores tilbake til offset gambling gevinster fra andre skattear. Dette er en betydelig fordel for den profesjonelle gambler-avkastningen. Noen fa vanlige profesjonelle gambling skattefradrag inkluderer:

Abonnement pa gamblingmagasiner og aviser Reise- og maltidskostnader under turneringer Juridiske og profesjonelle avgifter.

Selvstendig sysselsettingskatt for profesjonelle spillere.

Siden gambling gevinster vanligvis betraktes som diverse inntekter for uformelle spillere, er de ikke underlagt egenbeskatning. Men profesjonelle spillere utforer selvstendig skatt pa gambler-avkastning.

Uformell (Ikke-profesjonell) Gambler.

For skattebetalere som ikke er profesjonelle spillere:

Du ma spesifisere fradrag pa Schedule A for a dra nytte av gambling tap. Nonprofessional spillere som ikke spesifiserer fradrag, mister skattefordelen ved a trekke sine tap. Gambling tap er bare fradragsberettiget i omfang av gambling gevinster rapportert pa linje 21 i Form 1040. Du ma kunne dokumentere eventuelle tap.

Gambler skatteregler og retningslinjer.

AGI Problemet for Gambler Skattebetalere.

Gambling gevinster oker Justert bruttoinntekt (AGI), men gambling tap reduserer ikke AGI unntatt en profesjonell gambler. Selv om like mange pengespillgevinster og tap er pa selvangivelsen, kan skattepliktig inntekt v re hoyere enn om gambling gevinst og tap ikke eksisterte. Dette skyldes at hoyere AGI kan forarsake delvis eller totalt tap av mange skattefradrag og studiepoeng.

Dermed er et prim rt motiv for betegnelse som profesjonell gambler evnen til a redusere AGI (justert bruttoinntekt). Siden & # 8220; brutto & # 8221; gambling gevinster er inkludert i AGI for uformelle spillere for noen fradrag for gambling tap, kan det fore til ulike negative konsekvenser, inkludert:

Okte medisare kostnader som er basert pa AGI Reduserte skattefordeler som andre ikke-gambling fradrag og merverdier og mer.

For profesjonelle spillere, er nettoinntektene & # 8221; fra gamblingaktivitet (brutto gevinster minus spiltap og fradrag) inngar i AGI i stedet for totale brutto gevinst (for eventuelle fradrag). Dette resulterer i et lavere AGI.

Computer Gambler Tax Winnings.

Selv om du ikke mottar en Form W-2G, Visse Gambling Gevinster eller lignende dokument fra betaleren av gambling gevinster, blir gevinstene dine fortsatt vurdert som skattepliktig inntekt. Gambling gevinster ma vurderes ved a bestemme innleveringskravene dine.

Gevinst av noe slag er inkludert i inntekt. Gevinster inkluderer penger og / eller markedsverdien av obligasjoner, kort, hus og andre ikke-pengepremier.

Ikke netto gevinster og tap. Du kan ikke trekke dine tap fra gevinstene dine nar du rapporterer spillinntektene dine. Den totale inntekten er rapportert pa linje 21 i Form 1040 og tap (opp til gevinstbelopet) hevdes ved a spesifisere fradrag pa Plan A.

Gambler Skatt gevinster og tap blir sporet av sesjonen.

Den grunnleggende regelen for a spore gevinster og tap er at du ma finne ut hvor mye du har vunnet og mistet gambling i lopet av hele aret ved a holde oversikt over alle dine gevinster og tap for hver gambling-okt du har. Du legger til alle dine vinnende okter i lopet av aret for a bestemme dine gevinster som skal rapporteres pa linje 21 i Form 1040 og deretter gjore det samme ved a legge opp dine taper okter for a bestemme arlige tap.

En grunnleggende definisjon av en gambling-okt for en gambler skattebetaler er en periode med kontinuerlig avspilling uten utbetaling. En okt kan imidlertid ikke vare mer enn en dag.

Gambler Tax Proof of Winnings and Losses.

Alle spillere, bade profesjonelle og uformelle, ma beholde passende poster for a dokumentere sine gevinster og tap fra gambling-okter. Profesjonelle spillere ma ogsa dokumentere sine gamblingrelaterte utgifter.

Sesjonstallene kan inneholde en journal eller dagboksliste:

Datoen Stedet hvor spillingen fant sted. Navnene som ogsa deltok i deg Aktivitet (dvs. spor, poker osv.) Maskinnummer (hvis aktuelt) Netto gevinstbelop Netto tapsmengde W-2G belop.

I tillegg til en dagbok skal skattebetaleren ogsa ha annen dokumentasjon. En skattyter kan generelt bevise gambler skatt gevinster og tap gjennom folgende elementer:

Skjema W-2G, Visse Gambling Gevinster Spilleautomater Avbrutt sjekker Kredittposter Bankuttak.

For bestemte satsingstransaksjoner kan en skattyter bruke folgende elementer for a stotte gevinster og tap.

Kopier av kjennekinoene kjente som ble godkjent av gambling etablering, kopier av kasino kreditt-poster og kopier av kasino sjekk innkjop poster.

Spilleautomater.

En oversikt over maskinnummeret og alle gevinster etter dato og klokkeslett maskinen ble spilt.

Bordspill.

Tallet pa bordet hvor skattebetaleren spilte, samt kasinokredittkortdata som indikerer om kreditten ble utstedt i gropen eller pa kasserens bur. Dette inkluderer bordspill som blackjack, craps, poker, baccarat, roulette, formuehjul osv.

En oversikt over antall spill som spilles, kostnaden for kjop av billetter og belop samlet inn pa vinnende billett. Supplerende poster inkluderer eventuelle kvitteringer fra kasinoet, salongen, etc.

En oversikt over lopene, mengden innsatser, belop samlet pa vinnende billett og belop som gar tapt ved a miste billetter. Supplerende poster inkluderer uindfriede billetter og betalingsoppforinger fra racerbanen.

En oversikt over billettkjop, datoer, gevinster og tap. Supplerende poster inkluderer uindfriede billetter, betalingsmeldinger og gevinsterkl ringer.

Form W-2G, Visse Gambling Gevinster, brukes av betalerne til a rapportere til mottaker og IRS visse gambling gevinster.

Vanligvis er gambling gevinster som er (1) $ 600 eller mer og (2) minst 300 ganger innsatsbelopet rapportert pa Form W-2G. For Keno er rapporteringsgrensen $ 1500 (redusert av innsatsen), mens for bingo og spilleautomater er det $ 1200 (ikke redusert av innsatsen). For en pokerturnering er rapporteringsgrensen $ 5000 i gevinster (redusert ved innsats eller innkjop). Nar gevinstene overstiger $ 5000, er det vanligvis betalingspliktige som betaler inntektsskatt pa 25%. Skattehold, hvis noen, er vist pa Form W-2G.

Skattytere som spiller ofte nok og i sa hoye belop at gratiselementer (for eksempel billetter til show osv.) Blir gitt til dem av kasinoer er palagt a inkludere disse «comps» i inntekt. The comps blir behandlet som gambling gevinster, slik at de oker mengden potensielt trekkbare gambling tap.

Kontakt Skatt Samaritan gratis radgivning om Gambler Skatteforberedelse.

Vi befinner oss i Las Vegas, Nevada – verdens hovedstad for gambling. Hvis du er en uformell eller profesjonell gambler, be om et skatteforberedende sitat for a komme i gang med en skattemessig profesjonell erfaren av gambler-skattemessige problemer.Hilsen! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Klikk her nå!