Fdd-spordefinisjon

Fdd-spordefinisjon

Har du fortsatt et sporsmal? Spor din egen!

Langsiktig Evolusjon betegner fjerde generasjons (4G) mobilkommunikasjonsteknologi, som er basert pa GSM (Global System for Mobile Communication) eller Enhanced Data Rates for GSM Evolution og Universal Mobile Telecommunications System eller High Speed Packet Access teknologier. I dag er flertallet av LTE-teknologi sentrert pa frekvens divisjon duplex eller FDD-LTE. FDD-LTE bruker to band, dvs. en for nedlink og den andre for opplengningsoperasjoner, ogsa anerkjent som sammenkoblet spektrumallokering. FDD-LTE er ment a redusere brukernes plan latens, forhandsinngang, og oke kapasiteten til sektorer. Den okende ettersporselen etter raskere teknologi har imidlertid styrt veksten av time division duplex (TDD) LTE.

Fremskritt i tradlos infrastruktur vil sannsynligvis skape muligheter i det globale TD-LTE okosystemmarkedet. Ulike standardiseringsorganer utvikler hoyere frekvenser og hoyere datahastigheter med kortere overforingsomrader. Tidlig bruk av noen teknologier som 802.11ac sikrer en Gigabit per sekund fra et enkelt tilgangspunkt.

Det er mange folelsesmessige (nesten religiose!) Forskjeller, men i virkeligheten er skillene relativt sma.

Teknisk. FDD er symmetrisk (paret), TD lar deg variere opp / ned-forholdet. Det kan v re nyttig for datatjenester med en ration pa 3: 1 eller 2: 1 (du laster ned innhold fra iTunes, eller stream musikk) Regulatory. Mange land eller regioner har spesifikke tildelinger av TDD-band eller FDD-band. Du kan bare bruke den riktige okonomiske. Dels som en folge av ovenstaende, kan de to typene ha forskjellige verdivurderinger.

Ulike 3G er forskjellene sma nok, og den okonomiske driveren er sterk nok til at jeg forventer at begge skal lykkes, og operatorene vil bruke begge (@ hva som helst spektrum jeg kan fa «#)

Lar forsta hva som er TDD og FDD forst:

I kommunikasjonssystemer ma en bruker bytte ut data med en eller flere parter gjennom en felles ressurs – en felles kanal. Avhengig.

om dataene overfores / mottas samtidig, folgende.

overforingsteknikker eksisterer:

Simplex – En part sender data og den andre parten mottar data. Ingen samtidig overforing er mulig – kommunikasjonen er enveis og bare en frekvens (kanal) brukes. Eksempler pa simplex-kommunikasjon er tradisjonell radio og TV (ikke-interaktiv). Halv dupleks – Hver part kan motta og overfore data, men ikke samtidig. Kommunikasjonen er toveis og bare en frekvens (kanal) brukes. Walike talkie er et typisk eksempel. Fullt tosidig – Hver part kan overfore og motta data samtidig. Kommunikasjonen er toveis og to frekvenser brukes. en for overforing og en for mottak. Nar det gjelder mobilnett, ma en begrenset delt ressurs (spekter) deles med alle brukere, slik at full dupleks kommunikasjon er mulig. De to viktigste metodene som brukes er:

1. Time Division Duplexing (TDD) – Kommunikasjonen er ferdig.

bruker en frekvens, men tiden for overforing og mottak er.

annerledes. Denne metoden emulerer full dupleks kommunikasjon ved hjelp av a.

halv dupleks lenke.

2. Frekvens Divisjon Duplexing (FDD) – Kommunikasjonen er.

gjort med to frekvenser og overforing og mottak av.

dataene er samtidige. FDD LTE (FD-LTE) vs TDD LTE (TD-LTE) Nettverk: FDD LTE og TDD LTE er to forskjellige standarder for LTE 4G-teknologi. LTE er en hoyhastighets tradlos teknologi fra 3GPP-standarden. 3G-veksten ender med HSPA +, og mobiloperatorer har allerede begynt a distribuere 4G-nettverk for a gi mye mer bandbredde for mobilbrukere. 4G-hastighet vil gi oss en virtuell LAN-virkelighet til mobilhandsett ved a tilby sv rt hoyhastighets tilgang til Internett for a oppleve de virkelige triple play-tjenestene som data, tale og video fra et mobilnett. LTE er definert for a stotte bade parret spektrum for Frekvens Divisjon Duplex (FDD) og uparget spektrum for Time Division Duplex (TDD). LTE FDD bruker parret spektrum som kommer fra en migreringsbane til 3G-nettverket, mens TDD LTE bruker uparansert spektrum som utviklet seg fra TD-SCDMA.

Forskjellen mellom FD LTE og TD LTE:

(1) TD LTE krever ikke parret spektrum siden overforing og mottak skjer i samme kanal, mens i FD LTE, krever det parret spektrum med forskjellige frekvenser med beskyttelsesband.

(2) TD LTE er billigere enn FD LTE siden i TD LTE ikke behov for duplekser for a isolere overforing og mottak.

(3) I TD LTE er det mulig a endre uplink- og downlink-kapasitetsforholdet dynamisk i henhold til behovet, mens i FD LTE-kapasitet bestemmes av frekvensfordeling av reguleringsmyndighetene. Sa det er vanskelig a gjore dynamisk forandring.

(4) I TD LTE er storre beskyttelsesperiode nodvendig for a opprettholde opplenknings- og nedlink-separasjonen som vil pavirke kapasiteten, mens i FD LTE blir det samme konsept referert som beskyttelsesband for isolering av uplink og downlink som ikke vil pavirke kapasiteten.

(5) Kryssfeltinterferens er der i TD LTE som ikke er aktuelt for FD LTE.Hilsen! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Klikk her nå!