Blackjack-sikring

Blackjack-sikring

Denne oppfinnelsen vedrorer en fremgangsmate for a spille et kortspill basert pa det velkjente spillet «21» eller blackjack.

SAMMENDRAG AV OPPFINNELSEN.

I en utforelsesform kan oppfinnelsen omfatte en fremgangsmate for a spille blackjack mellom en forhandler og minst en spiller ved bruk av minst ett standard kortkort, omfattende trinnene:

(a) slik at spilleren kan sette en hekkesats hvis spilleren ogsa har lagt inn en blackjack-innsats; (b) handtere kort til hver av forhandleren og spilleren eller spillerne i samsvar med et blackjack-spill; (c) samle eller betale noen blackjack-spill i samsvar med blackjack-spillet; (d) samle eller betale sikringsspill, uavhengig av utfallet av blackjack-innsatsen, hvor spilleren vinner hvis forhandleren har et korttall pa 19 eller bedre, og spilleren taper hvis forhandleren har et korttall pa 18 eller verre eller byster. DETALJERT BESKRIVELSE AV FORETRUKT UTFORELSESFORM.

Ved beskrivelsen av foreliggende oppfinnelse har alle termer som ikke er definert her, deres felles kunstgjenkjenne betydninger. Begrepet «live casino game» er ment a omfatte et spill hvor huset fungerer som banker, huset samler alle tapende innsatser og betaler alle vinnende innsatser. Begrepet «innsats» brukes synonymt med begrepet «innsats«. Forhandleren er ansatt ved huset og hver spiller spiller utelukkende mot huset.

Fremgangsmaten ifolge foreliggende oppfinnelse er ment a bli praktisert som et levende kasinospill i et kasino eller spillhusmiljo hvor spillerne kan satse mot huset, men kan ikke v re begrenset til et slikt miljo. I et konvensjonelt spill av blackjack eller 21, er det grunnleggende objektet med spillet a oppna en hand av kort n r eller lik 21 uten a overstige 21. Hvis en hand overstiger 21, sies spilleren eller forhandleren a ha «buste». Kortspillmetoden ifolge foreliggende oppfinnelse kan spilles med et standard dekk pa 52 kort, og spilles fortrinnsvis med minst tre dekk, og er mer foretrukket spilt med seks eller flere kortkort. Som det er tilfelle, er numeriske kort verdsatt til palydende, ansiktskort teller som 10 og ess teller som 1 eller 11 poeng.

I en utforelsesform spiller spilleren mot hver spiller som i vanlig blackjack. Spillerne spiller hver sin hand ut, og sa spiller dealeren sin hand mot alle spillerne. Spill begynner med hver spiller som gjor en konvensjonell blackjack-innsats. Hvis spilleren har gjort det, kan spilleren ogsa sette en hekkesats, for noen kort blir behandlet.

Sikringsspillet er en valgfri spillmetode som er beregnet pa a tillate spilleren a vinne en innsats dersom forhandleren har en god korttelling, eller taper sikringsinnsatsen dersom forhandleren har en darlig korttelling. Utfallet av sikringsbudet er ikke avhengig av utfallet av den viktigste blackjack-innsatsen. En spiller kan vinne blackjack-innsatsen og sikringsbudet, eller alternativt miste bade blackjack-innsatsen og sikringsbudet. Likevel gir det sikring mot a miste blackjack-spillet. For eksempel, i en utforelsesform kan spilleren vinne 3 til 1 pa sikringsspillet dersom forhandleren blir blackjack.

I en foretrukket utforelsesform er utbetalingene for forskjellige forhandlerskortteller vist i tabell 1 og gir omtrent en 2,5% -2,8% huskant ved bruk av flere kortdekk.

Storrelsen pa huskanten avhenger av om husets regler tillater en forhandler a sta pa en myk 17 eller som krever at forhandleren treffer pa en myk 17. Hvis forhandleren star pa en myk 17, kan huskanten oke til ca. 3,8%.Hilsen! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Klikk her nå!