Blackjack hand odds kalkulator

Blackjack hand odds kalkulator

Hvis du vil lykkes med blackjack, er det utrolig viktig a forsta odds og sannsynligheter i spillet. Du ma forsta dine odds for a sla eller vinne i en hvilken som helst situasjon, avhengig av hvilken hand du blir utdelt.

Forste ting forst – forsta dine sjanser for a busting i noen situasjon hvis du treffer. Det folgende diagrammet viser dine odds for a brakke avhengig av handen du blir utdelt. Husk at du ikke kan bytte pa noen hand verdsatt til 11 eller under. For hender 12 og over, her er dine odds:

Som du kan se, jo hoyere handens verdi er, desto mer sannsynlig er det at du vil buste. Derfor er det tilradelig a aldri sla pa en hand pa 17 eller hoyere, med mindre du holder en myk 17 (et ess og en 6), da du burde treffe. Pa den annen side skal du alltid sta pa myk 18 til 21 og sla alltid pa en myk hand verdt mindre enn 17.

Hvis du holder en hand med en verdi pa 12 til 16, bor du sta nar dealerens upcard er 2 til 6, da han sannsynligvis vil buste. Men hvis forhandleren holder 7 eller hoyere, sa treffer du. Hvis forhandleren ikke bryr seg, kan du definitivt ikke vinne med en hand under 17.

Med en grunnleggende forstaelse av blackjack-odds ser du at det er de beste trekkene i hver av disse situasjonene, basert pa din bust-out odds. Gjor deg klar til a vinne!Hilsen! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Klikk her nå!